Translatica, kierunek polsko-angielski
dzwonienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
jingle;
ring;
jangle;
toll;
tinkle;
clang;
clink;
clash;
clanging;
peal;
knell;
ting;
clangor;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich