Translatica, kierunek polsko-angielski
dźwiękowy przymiotnik;
sound;
audio informatyka;
phonic;
acoustic techniczny;
auditory;
sounding;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich