Translatica, kierunek polsko-angielski
dzielny przymiotnik;
brave psychologia;
gallant;
valiant;
stalwart;
manful;
valorous literackie;
manly;
plucky;
doughty;
intrepid;
strong;
strenuous;
stout;
game;
efficient;
bravest;
competent;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich