Translatica, kierunek polsko-angielski
dziedzictwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
heritage książkowe, oficjalne, techniczny;
inheritance przenośne, książkowe, oficjalne;
legacy informatyka, przenośne, książkowe, oficjalne;
heirloom;
patrimony;
heirdom;
heredity;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich