Translatica, kierunek polsko-angielski
dyszek rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy; → leg
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich