Translatica, kierunek polsko-angielski
dyndać czasownik, aspekt niedokonany;
dangle;
swing potoczne, nieoficjalne;
be hanged potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich