Translatica, kierunek polsko-angielski
dymić czasownik, aspekt niedokonany;
smoke technika;
fume;
reek;
steam;
smoky;
fuming;
smoking techniczny;
fumy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich