Translatica, kierunek polsko-angielski
dworski przymiotnik;
courtly celownik, książkowe, oficjalne;
manorial;
court;
aulic;
court;
courtlike;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich