Translatica, kierunek polsko-angielski
duszny przymiotnik;
sultry;
stuffy;
airless;
close;
stifling przenośne;
fuggy;
oppressive przenośne;
frowsy;
frowzy;
fusty;
suffocant;
damp;
sickly;
frowsty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich