Translatica, kierunek polsko-angielski
dukać czasownik, aspekt niedokonany;
stammer;
falter;
grumble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich