Translatica, kierunek polsko-angielski
dublet rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
double gry, sport;
duplicate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich