Translatica, kierunek polsko-angielski
druzgotać czasownik, aspekt niedokonany;
shatter;
crush;
smash;
pulverize;
comminute;
batter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich