Translatica, kierunek polsko-angielski
drasnąć czasownik, aspekt dokonany;
graze;
scratch techniczny;
scrape;
wound;
hurt;
nick;
brush;
scarify;
inflict;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich