Translatica, kierunek polsko-angielski
dozwolić czasownik, aspekt dokonany;
allow;
permit;
admit;
limit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich