Translatica, kierunek polsko-angielski
dowództwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
command wojsko;
leadership wojsko;
captaincy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich