Translatica, kierunek polsko-angielski
dowódca rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
commander wojsko;
commanding officer wojsko;
leader;
captain;
command;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich