Translatica, kierunek polsko-angielski
dotknięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
touch medycyna;
dab;
fingering;
feel;
contact medycyna, techniczny;
affect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich