Translatica, kierunek polsko-angielski
doszukać się czasownik, aspekt dokonany;
detect;
find out;
discover;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich