Translatica, kierunek polsko-angielski
dostęp rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
access;
approach;
admission;
entrance;
accession;
avenue;
access;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich