Translatica, kierunek polsko-angielski
dostać się na ląd czasownik, aspekt dokonany; → land ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich