Translatica, kierunek polsko-angielski
dosłyszalny przymiotnik; → audible
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich