Translatica, kierunek polsko-angielski
doskok rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
leap;
landing sport;
jump;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich