Translatica, kierunek polsko-angielski
dorobek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
output;
property ang. brytyjska;
fortune;
works;
goods;
acquis prawo, polityka;
oeuvre;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich