Translatica, kierunek polsko-angielski
dopisać czasownik, aspekt dokonany;
add;
insert;
favour;
subjoin;
be good;
addition;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich