Translatica, kierunek polsko-angielski
domyślić czasownik, aspekt dokonany;
guess;
presume;
imagine;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich