Translatica, kierunek polsko-angielski
dominium rzeczownik, rodzaj nijaki;
dominion historia, polityka, ang. brytyjska;
domain;
manor;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich