Translatica, kierunek polsko-angielski
dokonać transferu czasownik, aspekt dokonany; → transfer finanse, prawo, sport
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich