Translatica, kierunek polsko-angielski
dokonać cesji czasownik, aspekt dokonany; → transfer prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich