dojście

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dojście
rzeczownik, rodzaj nijaki
access 
Informatyka, Prawo
approach 
Medycyna
connection 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich