Translatica, kierunek polsko-angielski
dojmujący przymiotnik;
acute;
sharp;
painful;
piercing książkowe, oficjalne;
keen;
poignant;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich