Translatica, kierunek polsko-angielski
dojmować czasownik, aspekt niedokonany;
pierce;
pain;
gripe;
sting;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich