Translatica, kierunek polsko-angielski
dojazd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
access;
approach;
drive;
journey;
driveway;
commute potoczne, nieoficjalne;
commuting;
commuting;
slip road;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich