Translatica, kierunek polsko-angielski

długie przemówienie rzeczownik, rodzaj nijaki; → long speech
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich