Translatica, kierunek polsko-angielski
deklamować czasownik, aspekt niedokonany;
declaim;
recite;
rant pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich