Translatica, kierunek polsko-angielski
dekatyzować czasownik, aspekt niedokonany;
shrink;
preshrunk;
steam;
hotpress;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich