Translatica, kierunek polsko-angielski
dawać schronienie czasownik, aspekt niedokonany;
harbour;
house;
harbor;
shelter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich