Translatica, kierunek polsko-angielski
darmowy bilet rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → pass
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich