Translatica, kierunek polsko-angielski
dar rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
gift archeologia;
donation;
present;
talent historia;
faculty techniczny;
endowment;
bounty;
grant;
flair;
boon;
donative;
dowry;
gratuity;
offering;
dower;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich