Translatica, kierunek polsko-angielski
dać napiwek czasownik, aspekt dokonany; → tip
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich