Translatica, kierunek polsko-angielski
czytnik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
reader elektronika, mechanika;
scanner;
reading apparatus budownictwo;
drive;
optical character reader techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich