Translatica, kierunek polsko-angielski
czytać czasownik, aspekt niedokonany;
read ang. brytyjska;
peruse;
reading;
read out;
read up;
sense;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich