Translatica, kierunek polsko-angielski
czatować czasownik, aspekt niedokonany;
wait;
lurk;
ambush;
chat;
watch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich