Translatica, kierunek polsko-angielski
czarowy przymiotnik; → spell
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich