Translatica, kierunek polsko-angielski
czarnoksięstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
sorcery;
magic;
wizardry;
magical;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich