Translatica, kierunek polsko-angielski
cofanie rzeczownik;
retreat;
receding;
backspace informatyka;
backing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich