Translatica, kierunek polsko-angielski
cnota rzeczownik, rodzaj żeński;
virtue religia, archaiczne, książkowe, oficjalne;
virginity książkowe, oficjalne;
chastity książkowe, oficjalne;
merit archaiczne, książkowe, oficjalne;
virtu książkowe, oficjalne;
goodness;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich