Translatica, kierunek polsko-angielski
ciżba rzeczownik, rodzaj żeński;
crowd celownik;
throng celownik;
crush;
squeeze;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich