Translatica, kierunek polsko-angielski
ciuchowy przymiotnik;
rig-out;
clothes;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich