Translatica, kierunek polsko-angielski
ciosać czasownik, aspekt niedokonany;
hew;
carve;
chip;
chop;
cut;
adze;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich