Translatica, kierunek polsko-angielski
ciężar rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
weight przenośne;
burden przenośne;
load przenośne;
charge przenośne;
encumbrance techniczny;
onus;
liability przenośne;
tax;
freight;
heaviness;
mass;
gravity;
burthen;
duty;
obligation przenośne;
strength;
hardship;
strenght;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich